MB History

 

Dette er en Joomla modul som viser de 5 siste sidene en bruker har vært innom på nettstedet ditt. Modulen er Joomla 1.5 kompatibel og listet i Joomla Extension Directory under "Site and Navigation".

 

1: Installer modulen fra administrator / backend.

1: Install the module from administrator / backend.

2: Aktiver og publiser modulen til ønsket posisjon.

2: Activate and publish the module to desired position(s).

3: Konfigurer antall elementer i historielisten (standard: 5).

3: Configure numbers of elements to keep in history (default: 5).

4: Konfigurer hvor mange dager historien skal huskes (standard: 30).

4: Configure the number of days too keep the history (default 30).

 

Modulen er GPL

 

9. sept 2010 - Updated to version 1.5.1 with two module parameters.

                         * Length of the historylist.

                         * Number of days that you want to remember the history.

1. sept 2010 - First version 1.5.0 is released to JED.

 

 

 save_f2 Click to download mod_mbhistory.zip

 

 

 

portfolio-mbhistory